Den dvaadvacátý: Právo na ironii a témata všedního života

22.07.2020

István Kemény

István Kemény
22. 7. středa – 19.00 – Brno
23. 7. čtvrtek – 19.00 – Ostrava

Spisovatel a básník István Kemény se narodil v roce 1961, je otcem básnířek Lili a Zsófi Keményových. Studoval práva, potom přešel na univerzitu ELTE, kde vystudoval maďarštinu a historii. Svou prvotinu vydal v roce 1984, do současnosti mu vyšlo dvanáct sbírek. Zoltán Németh o něm říká: „Jeho básnický vstup do literatury znamenal postavení se světu a revulzivu tehdejší lyriky, kterou již považoval za uzavřenou. Jednak se postavil neoavantgardě, rozvíjející se od 60. let, jednak se úspěšně domohl svého práva na ironii, a do třetice – již v novém tisíciletí – vyhlásil program návratu k všedním tématům veřejného života.“ Kritici považují Keménye za jednoho z nejvýznamnějších básníků generace. Svou první prozaickou knihu, krátký román Az ellenség művészete (Umění nepřítele) vydal v roce 1989. Fejetony, které publikoval v letech 1992 – 1996 v časopise Élet és irodalom (Život a literatura) vydal knižně v roce 1997. Jeho první velký román Kedves Ismeretlen (Milý neznámý) vyšel 2009.

Jakuba Katalpa & Jan Koubek: Hlína, dech a matky – Česko
22. 7. středa – 20.30 – Brno
23. 7. čtvrtek – 20.30 – Ostrava

Jakuba Katalpa se narodila v roce 1979 v Plzni, vlastním jménem Tereza Jandová, vystudovala český jazyk a literaturu, jazykovou a literární kulturu a psychologii na univerzitách v Praze a Hradci Králové. Je autorkou čtyř ceněných próz: Je hlína k snědku? (2006), Hořké moře (2008), Němci (2012) a Doupě (2017); pátá próza (Zuzanin dech) je připravena k vydání. Jan Koubek (1977) vystudoval jazykovou a literární kulturu a kulturní antropologii na univerzitách v Hradci Králové a Plzni. Pracoval jako zeměměřič a muzejník, dnes správce IT. V roce 2012 vydal prozaickou prvotinu Matky.

László Márton
22. 7. středa – 19.00 – Ostrava

Prozaik, dramatik a překladatel László Márton se narodil v roce 1959. Vystudoval na univerzitě ELTE v Budapešti maďarštinu, němčinu a sociologii. Pracoval jako redaktor a od roku 1990 je spisovatelem na volné noze. První sbírku novel Nagy-budapesti Rém-üldözés (Velko-budapešťské Příšero-pronásledování), vydal v roce 1984, a po ní vydal pětadvacet děl: romány, povídky, dramata, eseje. Románový cyklus Testvériség (Bratrství, 2001–2003) pomocí fikce propojuje období turecké expanze v Uhrách s kulturní pamětí doby baroka. V románu Két obeliszk (Dva obelisky, 2018) zachycuje vztah rakouské baronky „Sidonie N.“ a vídeňského novináře „Karla K.“. První polovina děje se odehrává v českých Janovicích a na Konopišti. „V románu jsou vzpomínány obě pekelné války 20. století i Valpuržina noc. Nepopisuje však válečné události, ale jejich precedenty. Jako kdyby autora zaměstnávalo především to, co je třeba k tomu, aby se z davu stal nadšený stoupenec násilí,“ napsal Edit Domján.

Lidmila Kábrtová
22. 7. středa – 20.30 – Ostrava

Narodila se v roce 1971 v Náchodě. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vydala prózy Koho vypijou lišky (2013) a Místa ve tmě (2018), o níž publicista Daniel Mukner napsal: „Místa ve tmě […] obsahují dvanáct povídek kratšího či středního rozsahu, jejichž protagonistkami jsou bezvýhradně ženy. Ženy, které jsou opuštěné, utlačované, využívané či zneužívané dominantními a nestálými muži. A které na sebe napříč povídkami opakovaně narážejí.“

РоздІловІ: Інтерактивні формати 
22. 7. – 18.00 – Львів

„Sekce“ jsou syntézou poezie, grafiky, hudby, dotykových pocitů a nejnovějších technologií. Je obtížné je definovat, protože nějakou dobu existovaly jako jevištní akce: nápad a vizualizace - Olya Mykhailyuk, texty - Serhiy Zhadan, hudba - Oleksiy Vorsoba (Bělorusko) a Tomasz Sikora (Polsko). Před několika lety se tento projekt objevil na webu rozdilovi.org, který obsahuje interaktivní formáty. Olya Mykiailyuk a Miroslav Tomek na MAČ 2020 přečtou ukázky v próze a poezii,ale i o kaligrafii a promluví o akcích této skupiny.

Autor:Maňas Dalibor (dalibor.manas@city.cz)

  • Líbil se Vám tento článek?
  • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů.
  • Mohlo by vás dále zajímat