Čchen Süe: Vytrvalý hlas tchajwanské queer literatury
 – TaiwanČchen Süe (Chen Xue) se narodila rodičům, kteří provozovali stánek na nočních trzích, a místo v literárním světě si musela vydobýt vytrvalostí a houževnatostí. Je plodnou autorkou a svými díly, v nichž odvážně a otevřeně zkoumá queer témata a staví se proti společenským normám a očekáváním, vzbudila značnou pozornost. Její eseje nabízejí útočiště před těžkostmi, s nimiž se potýkáme v různých typech vztahů. K tomu, jaké podoby na sebe mohou mezilidské vztahy brát a jak komplikované leckdy jsou, se vyjadřuje s hlubokou empatií. Zároveň však bez obalu kritizuje tradiční podoby rodiny i manželství, aktivně rozebírá autoritu patriarchátu a hájí rovnost. Z celého jejího díla vyzařuje odhodlání, nezastaví se ani před problémy uvnitř queer komunity, ale zároveň oslavuje její vnitřní sílu a diverzitu. Texty Čchen Süe nabízejí zasvěcený vhled do života marginalizovaných lidí a její hlas se v současné debatě o identitě a sounáležitosti stal nepostradatelným.