Jen Šu-Sia: Výrazný hlas tchajwanské literatury i literární teorie
 – TaiwanJen Šu-sia (Yan Shu-Xia) představuje v současné tchajwanské literatuře osobitý hlas – její prózy jsou poetické a zároveň plné živých obrazů. Prostřednictvím svých textů navozuje pocit čistoty a nevinnosti jako způsob obrany před světem, který se jeví jako stále pokřivenější. Ve svých dílech čerpá z osobní zkušenosti s izolací a s traumaty, které pramení hluboko ve vlastní rodině. Psaní jí přitom není jen útočištěm, ale také metodou, jak rozplést osamělost a porozumět tomu, kdo vlastně jsem. Jen Šu-sia slaví úspěchy nejen jako spisovatelka, ale také jako uznávaná teoretička, která významně přispívá k porozumění literatuře a ocenění jejích kvalit. V akademických i literárních kruzích si získala pozornost a respekt texty, které se zabývají sebereflexí a uměleckým vyjádřením coby prostředky k proměně a k vybudování vnitřní síly.