Salizan Takisvilainan: Správce dědictví kmene Bunun
 – TaiwanSalizan Takisvilainan, spisovatel pocházející z kmene Bunun, přetavuje hluboké propojení se svými kořeny do literární tvorby a širší působení v kultuře. Zpočátku vyjadřoval vroucí city k domovině prostřednictvím poezie a esejí. Postupem času napřel své úsilí i talent především do reportáží, jimiž se snaží alespoň částečně zacelit kulturní a historické trhliny, které poznamenaly jeho komunitu. V knize Moving Mountains: A Tale of Rangers and Porters (česky Horští nosiči, Mi: Lù, 2021) se odráží autorova snaha vyzdvihnout kulturní dědictví předků a předat je dál. Součástí Takisvilainanovy péče o kulturu kmene Bunun bylo založení nakladatelství Millet String Publishing House, které se zaměřuje právě na uchovávání vyprávění starších v bununštině, aby zde jejich moudrost a příběhy zůstaly i pro další generace.