Svatava Antošová: Ta, která sází oheň…
 – ČeskoBásnířka, prozaička, dramatička, textařka, publicistka a esejistka. Narozena 1957 v Teplicích. Absolvovala Střední knihovnickou školu v Praze; poté pracovala jako knihovnice, dělnice, brusička a redaktorka (Český rozhlas, vydavatelství Hearst-Stratosféra, literární časopis Tvar). Autorsky vyrostla z undergroundu a přes opojení avantgardami, od patafyziky k surrealismu, dospěla k svébytné verzi imaginativního psaní, kde rezonuje jak konkrétní krajina severních Čech, tak její niterná, osobní zkušenost. V roce 2023 vyšel pod názvem Sázení ohně výbor z jejího celoživotního básnického díla.